Ankomst/afrejse

Huskeliste i forbindelse med ankomst/afrejse

  1. Åben/luk for vand.
  2. Tøm skraldespande.
  3. Aktivér varmepumpe på 8-10 graders program (september til maj) eller lad alle vinduer stå åbne i låst position (juni til august).
  • Vand – hanen under vasken skal drejes ned for at åbne, op for at lukke. Denne hane skal altid lukkes ved afgang for at sikre at den udvendige hane ikke spilder vand.
    Generel vandtilførsel til huset kan åbnes/lukkes under dæksel i indkørsel. Det er hanen som sidder under røret i retning mod huset som skal svinges. Denne lukkes kun hvis hus skal stå tomt længe om vinteren.

Vi slukker som regel ikke for vandet med mindre der er frost. Er det tilfældet skal der slukkes ude ved vejen hvorefter alle haner åbnes i huset for at tappe vandet af. Skyl alt vand ud af toilet og skub det meste ned i afløb. Sæt en klud i. Husk at tilslutte vand inden der tændes for el og vandvarmeren. El til vandvarmeren kan afbrydes i god tid inden afgang så man kan nå at bruge det opvarmede vand.

  • El, der skal ikke slukkes for el da varmepumpe og internet skal bruge strøm.

Varmepumpe – pumpen kører konstant (september-maj) på 8 graders program med nanoe-g aktiveret (blå knap) for at rense huset for lugt/fugt. Dette program skal aktiveres ved afgang. Når man er i huset køres 21 grader med lav blæserhastighed efter behov. Sluk eller slå 8 graders funktion til når der luftes ud.

  • Køleskab – kører som regel konstant, hvis det slukkes lad da døren stå åben – også til fryser.
  • Skraldespand, tømmes.

Skriv et svar